Välkommen till JKF:s Retrieversektions hemsida!
Tervetuloa PKS:n Noutajakoirajaoston kotisivulle!

Aktuellt - Ajankohtaista

JKF Retrieversektion Årsmöte 2022
PKS Noutajakoirajaoston vuosikokous 2022

Välkomna till JKF Retrieversektions årsmöte 2022
tisdagen den 25 januari kl. 19:00 vid ABC i Jakobstad!
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och det blir vandringsprisutdelning för år 2021.
Det finns också möjlighet att delta på distans via Microsoft Teams,
länk till mötet genom att trycka på
"Klicka här, Paina tästä!"

Tervetuloa PKS.n Noutajakoirajaoston vuosikokoukseen tiistaina 25.1.22 klo 19 Pietarsaaren ABC:lla!
Sääntömääräiset asiat sekä vuosi 2021 kiertopalkintojen jako.
On myös mahdollista osallistua etänä Microsoft Teamsin kautta,
linkki kokoukseen painamalla:
"Klicka här, Paina tästä!"

Hundskolning 13.2 & 13.3 2022
Koirakoulutus 13.2 & 13.3 2022


Tänä vuonna jaosto haluaa tarjota jäsenille mahdollisuuden kokeilla jotain "uutta".13.2 sekä 13.3 meillä olisi mahdollisuus treenata lämpöisessä ja hienossa hallissa Pietarsaaressa.🤩Tulee olemaan aamupäiväryhmä klo. 10:00 sekä iltapäiväryhmä klo. 14:00 ( 8 koirakkoa / ryhmä).Voit valita jos haluat treenata näyttely, dobo tai rallytoko.Tämä tilaisuus on ohjattua koulutusta KetteräKoirahallissa ja Noutajakoirajaosto tarjoaa sen sinulle ja koirallesi, tartu tilaisuuteen! 😊
Ilmoittautuminen
ann.l@luukku.com viimeistään 7.2 ja 7.3,
ilmoita milloin ja mitä haluaisit treenata.
Jäsenten noutajat ovat etusijalla...I år vill föreningen ge sina medlemmar möjligheten till att pröva på någonting "nytt".13.2 och 13.3 finns det möjlighet att delta i inomhusträning i en varm och fin hall i Jakobstad! 🤩Det kommer ordnas en förmiddagsgrupp kl. 10:00 och en eftermiddagsgrupp kl. 14:00 (8 hundar/grupp).Du får välja mellan utställningsträning, dobo eller rallylydnad.Dett tillfälle är en ledd skolning i KetteräKoirahallen och Retrieverföreningen bjuder på detta åt dig och din hund,ta tillfället i akt! 😊Anmälning till ann.l@luukku.com senast 7.2 och 7.3,meddela vilken tid du vill träna och vad.Medlemmars retrievrar har företräde.

Se bildspel och resultat från år 2020 på sektionens officiella Instagram-sida!

Katso kuvaesityksiä ja 2020 vuoden tulokset jaoston virallinen Instagram sivulla!